Steen Bjerre, Mads Stenstrup, John Hird, Ebbe Rubien, Klaus Dahl-Jensen

Kleine Hexerei er din adgang til kommuni-kationsrådgivning på højeste niveau - fra udviklingen af strategien og den gyldne idé til den optimale eksekvering.

Vi sammensætter det rette Kleine Hexerei-team ud fra den konkrete opgave. Og det består altid af højt specialiserede rådgivere, der alle har mindst 15 års praktisk erfaring kombineret med uddannelser inden for
hvert deres specialområde.Kleine Hexerei har årtiers praktisk ekspertise inden for strategisk kommunikation og løser opgaver for organisationer såvel som offentlige og private virksomheder. Tjek folkene bag, ydelserne og
referencerne - og kontakt Kleine Hexerei her.

Vælg Kleine Hexerei og få kvalificeret samspil og modspil til din kommunikation. Hver gang.


sitelist.html